www.crazyorange.pl

Od połowy stycznia 2015 roku jesteśmy świadkami wahań franka szwajcarskiego. W Polsce rozpętała się prawdziwa burza za sprawą kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty przed rokiem 2008, kiedy frank szwajcarski kosztował niecałe 2 zł. W 2011 roku frank szwajcarski zaczął się znacznie umacniać. Bank centralny postanowił zapobiec temu ze względu na spadek eksportu.

Podjęto decyzję o prowadzeniu polityki zmierzającej do osłabienia waluty oraz utrzymaniu jej na odpowiednim poziomie wobec euro. W ten sposób osiągnięto stabilizację. 15 stycznia tego roku rozpoczęły się niespodziewane wahania. Jeszcze rano frank szwajcarski kosztował 3,60 zł, a popołudniu cena wzrosła aż do 5 złotych.

Wszystko zaczęło się od tego, że główny szwajcarski bank niespodziewanie zadecydował o uwolnieniu franka. W rzeczywistości oznaczało to, że bank przestanie prowadzić politykę mającą na celu ochronę przed nadmiernym umacnianiem się franka. Finansiści krytykują szwajcarski bank za taką decyzję. Uwolnienie kursu franka wobec euro powinno odbywać się po kilku miesiącach od ogłoszeniu decyzji, tak aby wszyscy zdążyli się do tego przygotować.

Tak duże wahania doprowadziły do trudności w spłacaniu zaciągniętych kredytów w tej walucie. Stracili na tym również inwestorzy podpisujący kontrakty we frankach oraz nastąpiły wahania kursów akcji na giełdach. Ponadto na skutek wahań kursu franka ogromne sumy pieniędzy straciło wielu drobnych inwestorów na rynku Forex. W ostatnim czasie sytuacja zaczyna się stabilizować, a kurs franka szwajcarskiego oscyluje wokół 3,95 zł.

.