baterie.orientacja.net.pl

Trzeba wiedzieć, że wzrost lub spadek cen walut wpływa na światową gospodarkę. Dolar jest walutą wielu krajów na świecie. Od 1785 roku jest on jednostką monetarną powszechnie obowiązującą na terenie Stanów Zjednoczonych. Mówi się wtedy o nim „dolar amerykański”. Od kilku miesięcy na rynku walutowym można zaobserwować umacnianie się dolara wobec wszystkich walut na świecie. W kwietniu tego roku statystyki pokazywały, że od początku roku 2015 wartość dolara wzrosła o 28% w stosunku do euro. Co ciekawe, bank Goldman Sachs, słynny na całym świecie bank inwestycyjny, spekuluje, że wkrótce dolar doścignie euro i będzie kosztował tyle samo.

Co ważne, wiele przedsiębiorstw z różnych krajów zadłużonych jest właśnie w dolarach, co będzie skutkować wysokimi kosztami spłaty długów. Przyczyną tak szybkiego wzrostu kursu dolara jest znacząca różnica pomiędzy stopami procentowymi, na których funkcjonuje dolar oraz euro. Stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych są znacznie wyższe od tych, które obowiązują w strefie euro. Ekonomiści zgodnie twierdzą, że w ostatnim czasie duży wpływ na słabnięcie euro ma także sytuacja w Grecji. Polacy, mimo, że w jakiś sposób odczuwają umacnianie się dolara amerykańskiego, to jednak nie muszą się aż tak przejmować tą podwyżką, jak ma to miejsce w przypadku wahań kursu franka szwajcarskiego. Najdroższy w historii Polski kurs dolara odnotowano w 2000 roku, kiedy to jego cena wynosiła 4,70 zł. Obecnie za jednego dolara amerykańskiego musimy zapłacić 3,75 zł.

.