W ostatnim czasie coraz więcej osób zaczyna inwestować swoje oszczędności na rynku Forex. Dla początkujących, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z obracaniem walutami lub akcjami, na starcie zasady funkcjonowania tego rynku mogą być trudne do zrozumienia. Trzeba wiedzieć, że kursy walut w dużej mierze zależą od stanu gospodarki danego kraju. Zatem istotną rolę na rynku walutowym odgrywa inflacja. Inflacja to najprościej mówiąc wzrost poziomu cen.

Aby określić jak bardzo wzrosły ceny w porównaniu z poprzednimi latami, stosuje się wskaźnik, jakim jest stopa inflacji. Oblicza się ją w bardzo prosty sposób. Kalkuluje się, ile w danym roku trzeba zapłacić za podstawowe produkty – nazywa się to koszykiem konsumpcyjnym. W ten sposób porównuje się wartość z jednego roku w stosunku do poprzedniego. Inflacja nie pozostaje bez znaczenia dla gospodarki.

Jeśli będzie bardzo wysoka, będzie działało to na niekorzyść konsumentów, przedsiębiorstw oraz inwestorów. Na skutek wzrostu cen zmniejszy się eksport, spadnie liczba nowych inwestycji, a firmy będą zatrudniać mniej pracowników. Rząd, aby obniżyć poziom inflacji może podwyższyć stopy procentowe. To będzie skutkowało mniejszą liczbą kredytobiorców oraz odbije się także na rynku Forex. Wzrost oprocentowania spowoduje osłabienie waluty i sprawi, że jej kurs będzie korzystny dla inwestorów i zaczną ją kupować.

Z kolei obniżenie stóp procentowych w kraju, na przykład w Polsce, spowoduje, że złoty będzie tracił na wartości, a to będzie się wiązało z wzrostem kursów pozostałych walut..