Forex to międzynarodowy rynek walutowy. Jednakże warto wiedzieć, że można na nim handlować także złotem. Być może wydaje się to niektórym dziwne, bo przecież złoto to surowiec. Co ciekawe, złoto i srebro na rynku uważane są za waluty i mogą stanowić przedmiot operacji finansowych w Forex.

Należy jednak wiedzieć, że obrót złotem i srebrem jest możliwy tylko w stosunku do dolara amerykańskiego. O cenie złota na rynku, tak samo jak w przypadku walut, decyduje popyt oraz podaż. Z obserwacji rynku wynika jednak, że cenę złota charakteryzuje większa stabilność i nie ulega ona tak dużym wahaniom, jak to się czasem zdarza w przypadku walut. Chociaż trzeba przyznać, że w ostatnim czasie cena ulegała zmianom.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, złoto można sprzedawać lub kupować tylko za dolary amerykańskie. To sprawia, że w momencie, gdy dolar się umacnia, cena złota spada. Można powiedzieć, że z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Od początku marca, wciąż rośnie wartość dolara amerykańskiego i nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić.

Analogicznie, w przypadku spadku ceny jednego dolara, cena złota zaczęłaby rosnąć. Taki mechanizm sprawia, że inwestorzy lokują pieniądze w złoto, aby zrekompensować straty poniesione na skutek spadku wartości dolara, które zazwyczaj związane są z efektem inflacji oraz sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Obecnie uncja złota kosztuje 1 157 dolarów, a dla porównania w styczniu tego roku jej cena wynosiła o prawie 150 dolarów więcej..